Het Dorpshuis Nieuw-Buinen

Het Dorpshuis Nieuw-Buinen is gevestigd in Multifunctionele Accomodatie De Noorderbreedte Nieuw-Buinen. Wij beschikken over diverse zaalgelegenheden waar diverse activiteiten voor en door inwoners uit het dorp plaats vinden.

Het Dorpshuis Nieuw-Buinen is op 4 oktober 2010 officieel in gebruik genomen en wordt beheerd door Stichting Dorpshuis Nieuw-Buinen. De stichting heeft als doel om de sociale leefbaarheid van het dorp te behouden, te stimuleren en te vergroten. 

Het Dorpshuis tracht deze doelstelling te bereiken door het organiseren van diverse sociaal- en culturele activiteiten en haar ruimtes beschikbaar te stellen aan bedrijven en instellingen voor cursussen en vergaderingen.