Dorpshuis Nieuw-Buinen

Via deze site willen we u op de hoogte brengen van alle activiteiten die in het dorpshuis worden gehouden en georganiseerd. Wij beschikken over zaalruimtes welke zich bevinden in het MFA-gebouw (Multi Functionele Accomodatie) genaamd 'Noorderbreedte'. 
Het dorpshuis is op 4 oktober 2010 in gebruik genomen en wordt beheerd door de 'Stichting Dorpshuis Nieuw-Buinen'. Deze stichting heeft ten doel de sociale leefbaarheid in het dorp Nieuw-Buinen te behouden, te stimuleren en te vergroten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het organiseren of laten organiseren van sociaal- en culturele activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in Nieuw-Buinen. Daarnaast wordt het dorpshuis ingezet om bedrijven en instellingen een geschikte en complete lokatie aan te bieden voor vergaderingen en cursussen.

Het Logo

De handen in dit logo staan voor de diverse groepen die onder het Dorpshuis Nieuw-Buinen vallen. In allerlei verschillende soorten en maten, jong en oud, van verschillende afkomst en overtuiging. De handen worden opgestoken als een "ja, ik doe mee" en met enthousiasme. Het gat in de hand staat voor de transparantie en openheid van de organisatie. De rode draad verbindt de groepen naar de eenheid die het Dorpshuis vormt, samen staan we sterk en maken we er wat moois van! 
Het logo is ontworpen door de in Nieuw-Buinen woonachtige Fleur Bominaar.

Het Bestuur

Het bestuur van Dorpshuis Nieuw-Buinen bestaat uit:
J. Hofstra - Voorzitter
A. Wubbels - Secretaris
R. Huizing - Penningmeester
C. Pottjegort - Bestuurslid
J. Egas - Bestuurslid
L. Zwaneveld - Bestuurslid